BAD BOY American ALE

13-ečka ze tří sladů a dvou typů amerických chmelů.